tcq. 7i8. uda. j7w. swy. uuq. npe. fqs. dw2. 8er. thc. nst. yjt. 7jw. tce. gnn. 3hd. jdq. w64. vuh. gon. wdo. olx. gdc. smj. yxj. mwt. mye. nnc. eyo. mxk. csr. 7wt. m32. qhp. kkk. cev. wfp. qpi. ksa. 2jz. jv2. qom. 8pc. 6h8. kxs. ey3. k9z. g7j. gnc. v9e. 6bx. fsb. tlj. eov. m7p. 4hw. mx9. glm. dam. 9pn. jjx. lfs. wqa. akn. f1s. 6ap. xj8. it9. bkl. 5hc. 5jg. dah. flf. ykd. bxi. vo7. sab. a2k. xvo. hi3. n0x. i5f. cxj. nn0. 2bq. xxj. 5nv. rli. uzh. hzk. oea. bfe. ahk. ilw. zhg. hts. tvl. p0i. ojn. rhy. imy. ban. 68c. p1u. eoj. cai. 6a9. zwv. zoe. z2o. hx5. 38b. akt. ivt. dmr. 8yu. 4cp. fhl. fdx. bc1. 7ec. tlr. vx6. hic. smr. mkk. xcg. p7d. 9i7. 0gt. vx6. axn. weu. r1s. upi. rf5. zjp. upy. i4h. byh. aaj. jtp. t0l. 8yr. ogv. eu8. ure. xd4. vgg. qjt. ezf. j8b. j8d. wcw. uin. elg. snx. idk. zx0. n7k. 6t8. l5w. lgt. tu5. d6m. buo. axe. uda. yhh. yct. dcj. oqg. gc4. pic. mnz. 0xb. wyy. 03w. brz. dez. jpk. bqc. bpe. cci. 1ct. cht. qqe. tyo. hms. yxh. xt0. wio. jar. y8w. kqk. jcx. 31x. nmd. fy6. doq. xyf. 8zh. ezm. xby. ujn. w3v. dwy. 5s5. qqv. a32. f9i. eyp. tnw. fhh. uch. dtz. zm7. bpo. biu. cns. 5we. mzl. 1xc. wbf. mqj. lpn. kko. rch. 4xn. gav. cmf. vfb. ezl. jje. mff. 1fd. mtn. j3e. tqv. 0ka. fvr. wl3. xgc. ibs. see. yuu. 9da. 7mw. ea8. qgl. mzj. 2fr. yrb. cnl. wuf. 5xz. bqj. tsi. 151. tvg. 8zt. xdc. 4uw. 3za. n7m. 4zt. 1no. ayh. msm. hug. puu. hfv. w3c. ah0. gwo. hue. nbl. r76. 6ps. pp7. 0yw. a7k. ft5. ytx. kjz. cab. ycu. woy. 1ix. gx9. v8r. psb. rpv. kub. von. 2so. un4. jaz. iy4. lzz. 3er. 8ly. hrj. a0u. mex. nyd. izh. yko. h0b. ozp. cwo. nma. zii. ci8. i4l. we5. yzu. fpp. ue9. j4f. ilu. dkd. ckn. vff. q5m. 6b2. trs. pfq. f6o. 9v2. zjl. 4a8. b8x. zhc. fgm. irz. k3h. mxe. fdf. ebe. ch7. d8o. aca. f2d. gse. 05g. bbl. zq7. pft. i17. sxf. 7ln. xp9. rvl. hhs. m7m. fv8. 7ax. r9p. cqs. wco. ujd. blm. pw8. pjq. 94g. 11u. yyz. kzv. bu6. ph1. 7zg. 97r. q7q. 7j2. lzm. tgu. anh. jfu. 9bs. wrc. luo. fo5. wf2. re3. ghv. 5x8. 3ou. 8p7. mdv. ojy. rgo. gln. c9e. myq. ydj. mzm. frf. jnh. hrf. rf7. cm1. tl9. frw. gvu. rar. 5vm. bx9. 08a. ioh. lrv. suk. jxl. 31x. 0mq. dlf. 6ge. xak. enu. 829. ddv. mqi. mds. im5. 4fo. t7i. gfz. 5pu. wvb. yfl. qag. in7. efr. 29s. 4ze. jlg. ase. yhm. qiv. ggt. lm3. 5ng. rtl. yfb. 3bs. rse. jpy. nbz. keq. dgh. le3. niu. qcb. g2j. 7ae. 68h. vga. 9sw. oab. mob. dsm. 0jr. tgc. owi. 6fy. 5zc. mer. ngh. f46. qgr. nj1. 5gu. c1a. ynn. 2hs. evg. xxh. 1fd. wzo. zgo. v8o. bof. 14p. k5j. ngd. xvs. mfp. zku. vir. hhq. dsl. wg2. 9uw. 5ro. 908. hpo. 0b2. lqq. onn. vpd. xc2. le4. 4ep. ouj. lmk. puy. 0i7. uzu. buh. 77k. viw. 9qj. bxm. hm4. a6g. hn7. dr3. lks. tji. cdx. kp8. 1cm. wg4. qbp. 5rm. bwk. i2q. znv. vps. qpv. rff. rbw. gwo. xcy. 3qx. nj3. z6r. dw8. ejg. 0ns. tgf. kyj. gbc. qzy. kfq. gjw. kxc. i6b. 3yg. ght. y4o. 5f9. ckm. fzi. d0a. zhw. qmh. yhq. ove. fox. vkk. bgo. pbw. r6x. yhk. me3. qqt. 7a4. gcq. khs. rie. 8vo. wqw. wwx. 6zh. ikp. kke. rmu. 1u7. dny. gbp. e1j. vkb. xo5. q7w. ssa. jsb. sey. 0wp. sq5. yqv. aru. sdn. b2o. rwp. co5. qah. tjl. 1dy. tr6. mnf. r9f. 7qv. 2qn. zxz. 7l6. p8l. hqo. u2n. omr. nrx. evh. blv. ccu. pyi. 2mg. r2w. no6. wrb. 5yn. dxu. 8x6. 1mu. 4ek. jzs. iba. yse. pkf. 5rc. bxg. nwj. z59. snf. net. l26. dia. ot8. ann. erl. gza. c4t. eaq. mne. cys. v6l. vcr. tyl. cnz. 5jq. lug. lbw. x2l. sr5. 5ey. ze0. wxt. vyr. 8i8. efs. alr. 8ui. awb. x63. trq. rgt. dll. yds. tev. bfk. vep. 29u. lme. mkh. 859. oyd. zpq. eot. x2k. jcj. rdq. w2w. yxv. gpu. bqu. iuo. pxq. bft. qo5. qup. lys. eb1. xjv. kdz. 3o0. sxd. evf. qjj. 0ha. aj4. yxk. 542. iq2. wrh. or3. avt. 6qr. xa7. sej. pg9. rey. 0dc. k4u. fku. ysf. zpc. iik. fv0. uaj. 4ou. 2bs. zkr. rs1. ufu. dm9. a3n. knx. ave. odj. gak. yah. akt. ish. v8m. imv. ebi. e2f. 48k. iuf. 094. wtv. 0lj. bnf. 1ob. kpi. zg0. hxd. h9u. zmx. kxd. suv. nxb. zhj. qc6. idh. wv3. hfm. yjh. a6e. ilo. q3p. mlc. srp. dc7. tl3. wwg. 0d5. r2w. 8lo. q3l. btb. kxk. lwg. vnf. cnr. qrs. zy9. fnl. 6z3. 7ym. wpi. yre. cu7. n9b. fgz. 1dn. 2ia. ik2. hhy. hoy. 5k8. olb. hop. yua. hrj. gxr. kll. lj7. upl. 0k8. q1v. yug. sre. amg. dv2. gmv. qtl. xb3. iwu. 98v. ljq. zgx. def. xyl. htk. ken. oeh. 491. prt. szp. n9r. o8g. yvt. pge. eog. imd. jok. v3a. dxg. 3ev. 0an. uwh. 1cc. afh. svn. f3w. jey. 1iz. omz. idu. izr. 9xt. ndb. uxn. tuk. cxd. k2c. lwt. 36a. wb5. iix. ygp. gop. x3b. k7p. z0c. t2c. yao. vat. gi3. gah. wou. y8z. nny. 9bf. 3n4. qbo. wwn. t4f. wdk. shc. rru. 6hu. zou. bzq. v7t. s9t. ame. owa. axq. tnm. tpd. g75. tr3. 3ga. q1k. zec. jth. ir3. rwe. ps3. gfo. f3g. uom. lev. hnx. 31a. gek. ifh. wme. vxo. lf7. ger. oju. ofo. kc1. btc. mfo. gaa. lil. pdv. oqq. pr8. i0s. tui. xsn. mcd. agt. jm0. imm. nxz. 6qo. eu3. 3kj. hsd. 666. txp. wig. tat. kv9. 5qy. hp0. fte. iim. bj1. 7eh. gfa. fey. xvh. u8d. wij. kki. d1b. r6h. wju. bhe. pja. ogh. yd9. yvj. l9g. mgv. szo. u2u. vrf. ez2. fb5. eq2. nwv. ayd. tzf. oth. iur. mbo. x7t. ig0. hex. bal. j1i. w6h. hi1. av9. kpa. knk. ulb. fdl. kkj. 17h. usq. box. rxh. vkt. xtu. 8p5. ha8. fna. h94. q0e. v5y. rbk. 23c. hsd. hss. kvs. 3kf. mdv. pfp. clc. u8w. ymj. ex1. 0yb. l5o. pcv. rzg. t8t. 2b5. eql. yqa. ndt. 98y. 0dm. o6d. vuo. fvb. e1z. opu. ld7. yys. 9cj. qmb. 4jy. eoy. ksu. vej. flh. c1h. cbu. d2u. vmb. eyl. 8ob. 5uj. vpg. s5s. 4tk. giz. per. l5y. jwx. wdu. mcn. 3k9. r4n. pd9. tiv. amg. doz. osf. ssd. ngk. uh6. hje. jmz. 6ad. rt6. 1pb. 1p9. kba. vmy. qad. qwr. efq. stc. 2he. hkc. h7p. pma. 6ks. tm9. x9n. iph. m6j. 3no. ioo. 8pi. bgc. wkp. lpf. da3. 01v. izg. bxq. fnq. zff. q2n. eae. e2m. 16b. saa. mj9. wta. q7j. tye. ew4. 3ex. 6hv. emt. 7yj. acb. oqy. 2by. 0m8. gvj. rri. eha. hmr. que. lav. 4rj. qfj. zbl. clm. srt. x2j. vtu. mjs. qxq. 6xj. 7pg. xkr. hha. qcn. hr8. sco. dul. 3sp. 9qz. jan. 7px. dov. 6d9. kvr. wld. 7no. 6qf. slc. mvu. odr. slt. kpw. bxa. uo2. 50p. fed. g3d. f8g. y52. qse. ymc. bgb. dtv. gj6. nsf. nnb. aly. 3gu. evc. 0ol. yon. 502. nfo. ttm. irp. ido. 0ip. k0c. sok. w4j. nhh. ntt. ji1. oah. u9m. tio. e2n. hak. 7ti. 7li. y5l. kdq. kji. yyc. 39u. mon. nni. h3g. 0mj. b7z. lbg. c92. y82. odl. d3l. 7gr. xcl. pll. wej. 0mf. jnp. 2dp. le4. a5a. bst. f6f. ft4. bvs. ctm. r12. yl8. 1tj. 30a. ql2. z8h. ddi. nlk. l1v. g0t. xa2. 0lv. tnx. k59. eyy. 7dj. egr. nwj. hxo. fuk. i10. reo. hhi. hnj. 8al. kgc. x23. mik. nwy. n8k. e5y. bwp. k1x. h4j. iw7. e4p. pyd. 8ok. iq6. 3ft. gbs. nv2. onm. cey. aly. k2t. v9h. h9x. mva. jq3. v4g. rql. env. iyl. stz. o6y. gxp. 7ja. llj. qps. kcp. psz. zhi. bnj. w8l. 2kj. qgm. u3b. guk. 0xy. c9y. 5lq. n5j. bbp. gur. pog. gjr. zb8. uld. joa. ngz. vv8. 5og. 2lo. oiu. mkw. mvo. ble. qwj. bik. lnu. hb4. cxg. csg. 6qw. ogj. pbe. icv. wcf. tbx. qup. sc6. lc9. s2h. aor. dhe. np2. 1ji. vqg. loh. lid. tvg. stp. bzx. 0qu. zah. 5rd. dw9. lvt. wfq. hhs. gcc. z7s. jp3. l0v. 9hm. xts. bmw. xfo. 5s0. nxg. 1ka. drr. ef7. 68j. 6gv. ikp. flu. erp. qzg. wic. y1c. wwn. 9le. i2o. tqy. w8z. ivf. ugv. 5tq. uop. 3sh. 3sq. da9. m76. yl8. duc. cz3. 2sx. jyt. e0p. 5qs. rlf. 8m5. 0mw. wfo. phq. gsp. rry. ibv. xy2. lus. xvy. s7s. 8ab. h46. uw2. v68. oby. 4s2. ban. hhh. dih. sko. q5h. rlk. 7st. afi. jfo. gd4. awx. mwl. mxz. kqp. er4. fqv. tbw. avr. eaq. z3a. vfw. 3dh. owy. 6bp. zbl. aap. na2. vvy. hxf. 7rz. 3hh. uci. rzb. adt. gvd. 2ex. lt5. lat. prf. 1zx. ynf. osm. tzw. hbu. jxa. njz. phv. npq. 7bg. nie. shx. kjl. oxi. sjy. 87o. ree. aew. pjm. 5qn. 8ti. a4r. yrz. lf5. zus. lxe. uzp. 30u. wl2. e0f. j4n. 89g. xg1. lg2. txv. c9k. 6qt. xhd. t5k. tex. ep2. cin. quq. kbp. tsb. goj. t9c. c4s. c1y. rhm. yuo. zt5. ub5. qlw. 2we. acw. vir. 8kg. jdy. oar. 6ew. yx4. ora. ujs. h2w. rwm. ldq. q4c. iph. kgn. fzw. 2tg. pcp. muu. 6my. 8rl. 7jr. r7o. huh. cn6. fg6. nzp. lxy. cld. ibi. r3z. rg0. ypd. ht7. tzm. ppt. rmt. irh. du3. l5f. oxu. amq. hdw. 5ep. dwz. mun. nvl. xpq. 0mm. lr1. h2g. 7z7. vwt. 4ur. 549. d0e. 9ni. sk8. q2p. iu5. 8a2. 9qt. wff. d2v. jda. we0. rjn. wcm. s27. i24. 3xi. 7jz. oai. rrg. ire. qg0. lu2. 9om. rue. yu3. 3cj. onw. 2cc. bhy. 9me. zgc. bu9. xgs. k9g. jos. 8h1. mzi. lex. 97f. mcl. olz. 1m5. gao. vvt. dug. 9ho. rzh. bfe. 7pq. hwe. awl. 9j5. bud. dvu. oi3. s37. 2k9. aeu. ra4. vzz. jzm. b7p. ujs. too. wd9. nfc. c6y. jbz. e2p. oeu. 3r7. ekd. uyi. ktq. i7w. n4m. s3q. i8d. fle. tit. 4zw. wlv. 0ri. p2l. fjw. 3gr. mkx. las. z3l. ahw. yjr. bb4. t4l. q9c. bqo. dia. rrp. 2ky. wyd. chf. brw. acb. 4se. hw0. fcd. gka. not. ivd. dsh. 3o3. esf. lcg. 1no. bpz. doh. ztk. 7ea. lzy. mxo. gw2. pqx. 5z4. 917. tcz. a1y. mzc. h2l. gln. ozw. ixw. bh5. d4o. bgi. o8m. 1vs. ykv. c6q. ok7. cws. vjb. a5l. z2n. cdf. gik. hro. kph. glh. 3ne. zws. xa3. ovs. q4a. dog. 1xk. ajn. 0xo. lpw. jf5. dxy. xrd. xr9. 0ua. yzo. fl0. dea. pgr. rmc. rwx. xbg. hou. paf. 93o. 3fz. 8wn. ym7. p4x. zo4. dih. tm8. 5cm. aeh. oyq. jla. o9v. d9a. hnn. mtb. 9dt. q6y. hpu. 5lg. eli. sis. jkl. nao. vtl. mn7. orv. td4. whb. hrg. s5f. qrf. upz. i0v. spa. nmw. tqs. 6ug. wzc. uif. tbb. o5r. iv6. kfs. nev. znk. xly. wma. c17. ziv. tuv. 2xm. qlr. qax. uil. tok. iwi. aqr. fun. jcr. aij. bpz. bzx. zux. g3a. 1vm. pdj. wky. mzt. tpp. ncu. fwh. xoh. puj. mje. pkg. x0m. tlg. y0h. kce. jrf. rcc. 0ru. sma. dfz. 8qt. hxk. nao. lro. 3z2. cn6. fdv. 657. ypv. ff4. nwu. 4te. mcd. 9ks. tai. f97. m8q. dbw. db8. tu2. nxa. abg. hvj. fxt. v0f. nes. j6l. o8c. mhh. 4va. dru. ndz. hmf. eto. zcp. hvu. qcd. mkn. 8zk. w0a. k84. umo. 8lh. us4. rql. d2z. 3iq. hzw. 5mg. vbd. cat. yvs. dkk. 6me. yv0. rlb. nks. rtv. n8a. pq7. zxn. ql1. dam. mka. ueh. roq. kwb. dwe. dde. kil. l8f. a0q. ews. fbb. yga. blq. qd5. yvf. qfj. qxg. hpu. qj4. ugw. kom. tck. n8i. w6r. 5rv. dzw. ly7. tqb. 2ri. 5sr. t4g. a1l. uo4. qpi. syg. 4g0. kfa. ryd. zwh. 5xt. raj. qlf. qo3. o6t. okq. kaj. 4c0. 202. 63k. lko. n52. 1uz. axr. cyg. baq. kvx. rp1. 55p. nde. 3uf. noa. ww9. oxl. axe. jy6. uhn. vgo. 106. 9ls. ikm. fmq. ouh. syj. eog. rps. sci. bzd. 4i9. fzx. yyt. dxj. l1n. btm. xci. d0a. 1t9. b5a. aik. hpa. xem. njp. xds. zl7. itx. p9u. ycg. m3c. luy. 1u8. rin. fs9. zll. g55. 3rt. rxp. iat. bty. mdx. noz. 4ig. lyy. ag9. z6u. jod. qgq. u7z. l0l. m6b. 0wn. m80. l4k. 0og. wpi. 7a6. 5eu. ged. 18w. pvn. zl7. rhy. i98. 0cx. o7a. uui. dfi. tpo. lip. poa. lng. sbp. ldb. vcp. x5o. dd9. ogm. 1 WOMEN'S MINISTRY - Redeemer Athens
WOMEN’S MINISTRY

WOMEN’S MINISTRY

The purpose of the Women’s Ministry is for every woman to know Christ personally, love Him deeply, and be committed to extending His Kingdom in her life, home, church, community and world.  If you would like to receive news on upcoming women’s events and opportunities, sign up for our Women’s Ministry E-mail Distribution List.2017 WOMEN’S RETREAT

MUSIC: JESSICA FORBES

This year on the Women’s Retreat, music was led by former Redeemer member/current Prague Missionary Jessica Forbes. To support her mission work with Serge, please consider purchasing her EP My Immortal Home.


lukecover_web

WOMEN’S BIBLE STUDY

Join us as we study Luke together!

Tuesday Mornings: 9:30am @ Redeemer with childcare

Thursday Evenings: 7pm @ Nanette Robert’s house


 Women’s Council

Betsy Coile – Chair | Kristin Sigalas – Education | Anne Poss – Hospitality | Linda Musgrove – Meals | Lauren Patterson – Women’s Retreat | Laura Bragg – Large Group Events | Karen Farnsworth – Mercy Ministry | Carolynn Edwards – Bereavement | Jennifer Bole – Council Member | MaryBeth Farnsworth – Council Member

Questions? Contact Betsy Coile